Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 132/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-23

Skarga P. N. o wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 1086/13 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej