Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SO/Gd 7/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-13

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 68/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą T. a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Starosty T. z dnia [...] Nr [...]

II SA/Ke 494/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do odtworzenia pasa rzecznego

II SO/Łd 1/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą [...] a Wojewodą [...]

II SO/Gl 9/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-22

Wniosek Wójta Gminy M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Wójtem Gminy M. a Starostą Powiatu [...] w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie