Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Bk 20/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-09-20

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 526/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-02

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na działalność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SAB/Po 15/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju

IV SA/Wa 2371/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nadania numeracji porządkowej

VIII SO/Wa 5/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Wr 524/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz uchybienia terminu do złożenia wniosku

II SA/Wr 520/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie zawieszenia na okres roku uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

II SO/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego ewentualnie o zmianę decyzji w sprawie nadania numerów działkom