Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bk 20/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-09-20

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 526/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-02

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na działalność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SO/Sz 11/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego ewentualnie o zmianę decyzji w sprawie nadania numerów działkom