Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 541/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi E.K. na Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki