Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SO/Rz 2/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-24

Wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych a Starostą Powiatu [....] w sprawie zmiany lasu na użytek rolny -

II SO/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-06

Wniosek w przedmiocie sprostowania aktu własności ziemi