Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 145/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości