Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Po 217/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy

III SA/Lu 139/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

II SA/Wa 563/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Sprawa ze skargi K. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA nr I OSK 606/07

III SAB/Łd 8/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wydania postanowienia o wznowieniu postępowania kontrolnego

II SA/Wa 1211/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi R. K. na rozkaz Komendanta Miejskiego Policji w O. w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

III SA/Gd 980/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dowódcy posterunku 280 kompanii radiotechnicznej w P. oku utrzymujące w mocy zaskarżoną przez A. P. opinię służbową

I OSK 161/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. O. na bezczynność Dowódcy Garnizonu [...] w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

IV SA/Wr 429/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie

II SA/Bd 961/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II SA/Wa 1187/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w G. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat okresu zasadniczej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   13