Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 980/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dowódcy posterunku 280 kompanii radiotechnicznej w P. oku utrzymujące w mocy zaskarżoną przez A. P. opinię służbową

II SA/Wa 2178/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi R. O. i Komitetu [...] o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem NSA sygn. akt I OSK 1018/13

II SA/Go 18/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-22

Sprawa ze skargi R.M. na czynność Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w przedmiocie odmowy przyznania odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym

III SO/Gd 16/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek A. P. o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie skargi na rozstrzygnięcie Dowódcy posterunku 280 kompanii radiotechnicznej w P. oku utrzymujące w mocy zaskarżoną przez A. P. opinię służbową

II SA/Wa 14/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi R. M. o wznowienie postępowania wszczętego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2081/13

IV SA/Gl 827/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-12

Skarga R.H. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w K. w przedmiocie zdolności do służby w PSP

II SA/Wa 1421/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-11

Sprawa ze skargi A. C. na czynności Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w przedmiocie naboru izatrudnienia na stanowisku Dyrektora Organizacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej

IV SO/Gl 19/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy doręczenia orzeczenia w sprawie zdolności do służby w Policji

III SO/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-22

Wniosek w przedmiocie przeniesienia na stanowisko służbowe