Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

I SA/Rz 299/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-14

Skarga K. M. na działanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia