Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta S. a Burmistrzem Miasta M. w sprawie dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Bk 10/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

II SO/Bd 13/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do schroniska dla bezdomnych

II SO/Bd 14/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do Ośrodka Centrum Caritas

III SA/Gd 342/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-20

Sprawa ze skargi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na orzeczenie SKO w przedmiocie sporu o właściwość

III SO/Gd 14/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym

II SO/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OW 71/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 23/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-07

Wniosek Prezydenta Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminą W. Gminą K. w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej