Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-06

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą [...] i Starostą [...]

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SO/Gd 10/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-03

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SO/Gl 1/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-02

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Powiatem [...] a Powiatem [...] w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej