Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

IV SO/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między Prezydentem Miasta S. a Burmistrzem Miasta M. w sprawie dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Bd 13/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do schroniska dla bezdomnych

II SO/Bd 14/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do Ośrodka Centrum Caritas

II OW 208/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie egzekucji opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SO/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II OW 207/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie egzekucji opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

I OW 71/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o skierowanie do domu pomocy społecznej

III SO/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty wynagrodzenia z tytułu przechowywania pojazdu

IV SO/Gl 23/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-07

Wniosek Prezydenta Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminą W. Gminą K. w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   2