Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bk 20/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-09-20

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

III SO/Gd 5/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-08

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Starostą w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę krajową

II SO/Gd 7/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-13

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-06

Wniosek Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą [...] i Starostą [...]

III SA/Łd 262/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-29

Wniosek [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy [...] Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Starostą P.

II SO/Ol 8/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Wr 68/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą T. a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Starosty T. z dnia [...] Nr [...]

II SO/Łd 1/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-04

Wniosek J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą [...] a Wojewodą [...]
1   Następne >   3