Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VI SA/Wa 2102/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-28

Sprawa ze skargi A. W. i W. W. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie , sygn. akt II GSK 4596/16

II SA/Ol 533/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-08-30

Sprawa ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku WSA w Warszawie z dnia '[...]'r. sygn. akt I SA/Wa 890/16