Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 388/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-14

Sprawa ze skargi K. Z. na Rzecznika Praw Dziecka w przedmiocie zadośćuczynienia

III SO/Kr 6/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-21

Wniosek sprawy z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu

III SAB/Lu 22/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wykonywania nadzoru nad sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

III SO/Lu 8/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego dotyczącego stwierdzenia prawomocności aktu własności ziemi

IV SA/Gl 176/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym

II SA/Op 294/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-11

Sprawa ze skargi K. Z. na Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie zadośćuczynienia

III SA/Gd 368/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-08

Sprawa ze skargi K. G. na czynności Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie niewłaściwych procedur przy naborze na stanowiska pracy

III SAB/Łd 12/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

III SA/Kr 962/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi 'A' w K. na wystąpienie pokontrolne Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...]

II SA/Bd 1370/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   +2   4