Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SO/Wr 19/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego

IV SAB/Gl 38/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...]r. sygn. akt [...]

IV SO/Wr 13/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Bd 248/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział [...] w przedmiocie renty z tytułu niezdolności do pracy powstałej w trakcie pełnienia służby wojskowej

IV SO/Wr 39/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o umieszczeniu i odpłatności za Dom Pomocy Społecznej

III SO/Kr 17/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-16

Wniosek Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Kocmyrzów - Luborzyca a Prezydentem Miasta Gliwic

IV SO/Wr 22/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oraz udzielenia zasiłku stałego i celowego

IV SAB/Gl 66/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pisma

IV SAB/Gl 107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SA/Gl 778/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-10

Sprawa ze skargi A sp. z o. o. w Ś. na pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie nierozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli
1   Następne >   2