Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

IV SAB/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Komendy Powiatowej Policji w O. w przedmiocie niezałatwienia skargi

III SAB/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

III SAB/Łd 12/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

III SAB/Łd 4/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego P. postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwego miejscowo.

III SAB/Łd 12/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania obowiązków służbowych

III SAB/Łd 14/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-23

Skarga J. T. na bezczynność Komendanta Głównego Policji postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę do WSA w Warszawie zgodnie z właściwością miejscową . TP

III SAB/Łd 16/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

III SAB/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

III SAB/Łd 13/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

II SA/Bk 422/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-13

Sprawa ze skargi L. M. na czynność Komendanta Powiatowego Policji w G. w przedmiocie interwencji Policji
1   Następne >   2