Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 1788/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu europejskiego na wynalazek