Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2953/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej emerytury;

I SA/Go 269/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji

II GSK 1284/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skargi kasacyjne Uniwersytetu [...] z siedzibą w Z. oraz Prokuratora Okręgowego w Z. od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej objęcia ubezpieczeniami społecznymi i wymiaru składek

I SA/Go 139/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o objęciu ubezpieczeniami społecznymi

V SA/Wa 2228/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

V SA/Wa 2104/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

V SA/Wa 2287/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie umorzenie części odsetek od zaległych składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz rozłożenie na raty należności głównej i pozostałej części odsetek

V SA/Wa 2691/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

V SA/Wa 2709/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I SAB/Po 3/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wnioski A do projektu budżetu gminy na 2012r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100