Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 495/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

Skarga M. P. na przewlekłość postępowania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie rozpoznania skargi