Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VII SA/Wa 2541/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp