Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

II SA/Lu 696/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki A

II SA/Gl 668/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w sprawie zmian statutu spółki wodnej

II OW 112/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach

II SA/Bd 575/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organów spółki wodnej

II OW 115/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. B. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 483/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały o ustaleniu wysokości składek na rzecz spółki

II OW 21/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-28

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wskazać Wojewodę Mazowieckiego jako organ właściwy do rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

II OSK 489/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Zielonogórskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał

II OW 136/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. S. w sprawie zatrzymania naturalnego spływu wód na jego działce nr ewid. [...] stanowiącej las, w związku z wykonaniem przez W. S. stawu na działce nr [...]
1   Następne >   +2   +5   11