Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 95/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącej udrożnienia rowu melioracyjnego