Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 146/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie utrzymania szczegółowego urządzenia melioracyjnego

IV SAB/Wa 5/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

Sprawa ze skargi E. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy W. w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych

II SAB/Lu 76/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Rz 32/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie naruszenia stosunków wodnych -

II SAB/Gd 30/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie 1. zobowiązuje Wójta Gminy do wydania rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonej przez organ pod numerem [...] w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia organowi akt administracyjnych wraz z odpisem niniejszego wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Wójtowi Gminy grzywnę w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy zł...