Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 464/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi Spółki A. na czynność Wojewody w przedmiocie wyłączenia cieku wodnego z obwodu rybackiego jeziora w zlewni rzeki