Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 753/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód