Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Wr 264/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gmina Ś. K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi M. D.

II OSK 673/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

II SA/Po 601/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Kr 224/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytro w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały .

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów

II OSK 674/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji

II SA/Lu 670/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie

II SA/Lu 1028/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Modliborzyce w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   4