Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1362/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych

II SA/Kr 1360/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych

II SA/Kr 1592/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w K. w przedmiocie określenia opłaty podwyższonej za wykorzystanie wód

II SA/Kr 581/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty podwyższonej za wykorzystanie wód

II SA/Kr 546/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1398/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w N. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych

II SA/Kr 1111/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 1593/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w K. w przedmiocie określenia opłaty podwyższonej za wykorzystanie wód

II SA/Kr 677/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej

II SA/Kr 1364/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych
1   Następne >   2