Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały