Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 91/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;

IV SA/Po 425/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

IV SA/Po 34/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przedmiocie nałożenia obowiązku opracowania i przedstawienia ekspertyzy

II SA/Po 90/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;

II SA/Po 110/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rozgraniczenia;

II SA/Po 558/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania;

II SA/Po 13/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Po 12/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Po 10/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie ustalenia linii brzegu rzeki

IV SA/Po 431/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora RZGW w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej linię brzegową
1   Następne >   +2   +5   10