Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 64/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

IV SA/Wa 1963/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia do poprzedniej funkcji urządzeń melioracji wodnych

IV SA/Wa 336/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zwrotu podania w części dotyczącej zadośćuczynienia

IV SA/Wa 480/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustalenia przebiegu linii brzegowej

IV SA/Wa 2278/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W, w przedmiocie nakazania wykonania konserwacji urządzeń wodno

IV SA/Wa 1549/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie odmowy legalizacji pomostu

IV SA/Wa 1553/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustalenia linii brzegu rzeki

IV SA/Wa 1554/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustalenia linii brzegu rzeki

IV SA/Wa 1163/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi K. K. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych

IV SA/Wa 1874/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku
1   Następne >   +2   +5   +10   13