Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1004/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

II OSK 673/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji

II OSK 674/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji

II OSK 1235/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków