Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 295/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ł. 1. stwierdza nieważność § 19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ł. stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały; 2.