Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 260/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Gd 707/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Gd 648/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy [...]' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.