Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 932/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz zawierania umów z właścicielami nieruchomości stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 740/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorzyce w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Gl 742/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorzyce w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Gl 741/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorzyce w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Gl 1128/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gorzyce w przedmiocie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli