Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 670/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie

II SA/Lu 1028/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Modliborzyce w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Lu 965/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy z dnia [...]., Nr [...].

II SA/Lu 1111/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sułów w przedmiocie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągów wiejskich na terenie gminy

II SA/Lu 284/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gaz oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemce stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 438/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.