Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 405/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.