Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 172/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tucznie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 191/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Banie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 282/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność uchwały w całości.

II SA/Sz 1468/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wałcz w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Sz 231/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stare Czarnowo w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 308/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielno w przedmiocie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mielno stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.