Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

IV SA/Wa 1538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1438/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Wa 2963/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 20 pkt 6 oraz § 21 pkt 8 zaskarżonej uchwały.

IV SA/Wa 988/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej na uchwały Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 2781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 13 ust. 2, ust. 3 i ust. 4, ust. 12; § 14 ust. 1 pkt 1

IV SA/Wa 1887/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody