Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 361/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 324/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Gminy K. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków