Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Łd 645/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz opłat za wodę na terenie Gminy Ozorków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.