Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 932/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz zawierania umów z właścicielami nieruchomości stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 1577/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wyry w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 25 ust. 9, ust. 12, ust. 15 i ust. 17 załącznika nr 2 do wymienionej uchwały.