Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Rz 39/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wydania decyzji o dostępie do wód

IV SAB/Po 42/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II OSK 1105/17 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Burmistrza Gminy i Miasta K. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II OW 44/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-03

Wniosek Starosty Rzeszowskiego z [...] maja 2017 r. Nr [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Rzeszowskim a Burmistrzem Głogowa Małopolskiego przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie

II SAB/Ke 38/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-11

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Łagów w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie