Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Kr 791/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 508/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 192/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1250/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1397/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 641/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1168/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 271/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 1747/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-26

skarg Powiatowego Zarządu Dróg w N. oraz [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1177/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13