Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Rz 621/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-20

Wniosek A. S.A. z siedzibą o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą na tę decyzję -

II SA/Rz 1690/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 708/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowo

II SA/Rz 707/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty za odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych

II SA/Rz 709/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych

II SA/Rz 749/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

II SA/Rz 851/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników z obwodnicy miasta S.

II SA/Rz 700/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

II SA/Rz 600/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wód podziemnych

II SA/Rz 717/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej
1   Następne >   +2   +5   +10   16