Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 753/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód

SA/Rz 1788/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych