Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 113/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty w rybołówstwie rzeki Wisłoki

II SAB/Rz 39/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wydania decyzji o dostępie do wód

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 567/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania rowów

II SA/Rz 490/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia linii brzegowej Zalewu [...]

II SA/Rz 566/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania rowów

II SA/Rz 690/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 1389/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty zmiennej za pobór wody podziemnej

II SA/Rz 1383/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty podwyższonej za pobór wody podziemnej

II SA/Rz 86/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usunięcia przeszkody odprowadzającej wody opadowe i źródlane
1   Następne >   3