Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1389/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty zmiennej za pobór wody podziemnej

II SA/Rz 1383/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty podwyższonej za pobór wody podziemnej

II SA/Rz 1368/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty za wprowadzenie do wód potoku [...] ścieków komunalnych oczyszczonych

II SA/Rz 1340/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

II SA/Rz 1314/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi K. K., A. K. i T. W. na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zobowiązania do wykonania zaleceń pokontrolnych

II SA/Rz 1387/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty podwyższonej za pobór wody podziemnej w miejscowości Niebieszczany

II SA/Rz 1391/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty zmiennej za pobór wody podziemnej w miejscowości N.

II SA/Rz 1394/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty podwyższonej za pobór wody podziemnej

II SA/Rz 1388/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty zmiennej za pobór wody podziemnej

II SA/Rz 1390/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty podwyższonej za pobór wody podziemnej
1   Następne >   2