Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

IV SA/Wa 64/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II SA/Gd 803/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie z mocy prawa w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami

II SA/Po 91/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;

IV SA/Wa 1963/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia do poprzedniej funkcji urządzeń melioracji wodnych

II SA/Gd 217/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia linii brzegowej cieku wodnego

II OSK 1073/12 - Wyrok NSA z 2013-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie przejęcia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

IV SA/Wa 336/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zwrotu podania w części dotyczącej zadośćuczynienia

II OW 31/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Pani W. M. w sprawie zapłaty odszkodowania z tytułu trwałego i naturalnego zajęcia gruntu przez wody potoku 'bez nazwy' stanowiącego prawobrzeżny dopływ potoku Sękówka, działek nr [...],[...],[...], [...] w miejscowości S.

II OSK 2003/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zwrotu wniosku o ustalenie odszkodowania w związku z zalaniem gruntów

II OSK 2292/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zwrotu wniosku o ustalenie odszkodowania w związku z zalaniem gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   100